گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

یاد 37 قهرمانان ملی شهرستان آران وبیدگل در 3 خرداد1361   آزادسازی خرمشهر

 

همین دیروز بود انگار همه از تلویزیون شنیدند: خرمشهر را خدا آزاد کرد. و  چهلمین و یکمین سالروز آزادی همان شهر خون و قیام، یعنی خونین شهر رسید .  سی و چهار روز مقاومت و ایستادگی، سی و چهار روز تحمل سختی های شبانه روزی، سی و چهار روز نبودن اسلحه و مهمات کافی و  شُرشُر عرق های بچه ها در میان آن همه داغی هوا و به تنگ آمده نفس هایشان. حاج احمد بیسیم می زند. حسین خرازی پاسخ می دهد. همه برای نجات خرمشهر، از دست دشمن  گرد هم آمدند تا دل امام روح الله نلرزد و خاک گلگون این قطعه از سرزمین مان دوباره سهم مان شود.

خرمشهر سقوط کرد، اما جهان آرا لحظه ای ناامید نشد، حاج احمد خواب و خوراکش را تا پیروزی نهایی یادش رفت، متوسلیان گرد و غبار رویش را مسجد جامع خرمشهر هنوز از یاد نمی برد و صیاد دلها، که پشت بیسیم گوش به فرمان بود تا حاج احمد، فرمان دهد از کدام جاده، نیروهای تازه نفس را به جلو بفرستد.

 آری! چهل و یک سال پیش، سرداران حماسه و پایداری  با قدرت درخشیدند و ثابت کردند، مرد میدان بودن تن به خطر دادن است. نشان دادند هنوز خرمشهرها در راه است. و مگر غیر این است که خیابان مجاهدان اسلام در پایتخت کشورمان، همین دیروز مردی از جنس حاج احمد را برای دفاع از حفظ ارزش های این انقلاب فدا کرد؟! راستی مبادا در خواب بمانیم که دشمن، همچنان بیدار است و انقلاب به حاج احمدها، برای زنده ماندن نیاز دارد.

 

 ۳خرداد ماه سالروز آزاد سازی شهر خرمشهر در عملیات الی بیت المقدس و روز مقاومت و پیروزی  گرامی باد .یاد و خاطره ۳۷شهید عزیز  شهرستان آران و بیدگل در آن عملیات  گرامی و جاودانه باد.

شهید والامقام حسین ایمانی

شهید والامقام علی محمد غفوره

شهید والامقام عین اله نیکوفرد

شهید والامقام ابوالفضل کوچه گرد

شهید والامقام علیرضا مستحکم

شهید والامقام عباس نمدیان

شهید والامقام مرتضی شیپوری

شهید والامقام مرتضی حیدری زاده

شهید والامقام ماشا اله رحمتی

شهید والامقام علی اصغر شکاری  

شهید والامقام مهدی جندقیان

شهید والامقام ابوالفضل الماسی موخر

شهید والامقام علیرضا کریمشاهی

شهیدوالامقام محمد فتح قریب

شهید والامقام اصغر حیدری مقدم  

شهید والامقام علی اکبر وفا

شهید والامقام عباس هاشمی

شهید والامقام سید علی اکبر یدالهی

شهید والامقام سید فرهاد متولی

شهید والامقام غلامعلی پشمی (امانی پور)

شهید والامقام غلامرضا پینه دوزی (رادمهر)

شهید والامقام حسن تقوی شاد

شهید والامقام محمد جهان مهین

شهید والامقام جواد زحمتکش

شهید والامقام علی ستمکش

شهید والامقام غلامحسین دستاران

شهید والامقام حسین روحانی

شهید والامقام احمد اقبالی

شهید والامقام ماشا اله اتشی

شهید والامقام مفقود الاثر علی محمد امینیان

شهید والامقام داود چاپی

شهید والامقام غلامرضا عباسی

شهید والامقام قدمعلی مهمان نواز

شهید والامقام فضل اله شیرانی

شهید والامقام محمد متقی نژاد

شهید والامقام غلامرضا رجایی

شهید والامقام محمد سنایی

 

 

 

تاریخ ارسال: 1402/3/4
تعداد بازدید: 12

ارسال نظر


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع