گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدرحیم قارونی

سیدحسین

سرباز ارتش

1347/01/01

1370/01/27

بیمارستان ساسان تهران

گلزار شهدای هلال بن علی (ع) آران

سیدرحیم قارونی   در سال 1347 در خرمشهر بدنیا آمد. وی مقطع ابتدائی را در مدرسه پروین اعتصامی خرمشهر سپری کرد.

وی بعنوان سرباز از طرف ژاندارمری کاشان به لشکر 30 گرگان اعزام می­شود.

وی در پنجوین عراق مجروح شیمیایی می­شود و بعد از 3 سال مجروحیت در تاریخ 1370/01/27در  بیمارستان ساسان تهران به شهادت می­رسد.  روحش شاد                                    

  •  سیدرحیم قارونی

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع