گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

مهدی سماوری بیدگلی

محمود

سرباز سپاه

1346/02/01

1365/02/15

فاو

گلزارشهدای امامزاده هادی (ع) بیدگل

 

 

مهدی سماوری بیدگلی متولد 1346 فرزند محمود وفرزند سوم یک خانواده پرجمعیت کارگری درآران وبیدگل بود.

او که 4برادر و2خواهرداشت فقط توانست تا پنجم ابتدایی تحصیل نماید ومجبور بود برای امرار معاش زندگی، کارگربنایی رااختیار نماید.بعدازمدتی حذب کارخانه کرک کاشان شد وبه عنوان کارگر ساده مشغول خدمت شد.دردفاع مقدس بنا به وظیفه شرعی خود دو مرتبه با عضویت بسیجی به جبهه ها اعزام ودر هرنوبت 3 

ماه خدمت درصحنه های نبردبا آغوش بازپذیرا شد.همزمان با موعد سربازی درسال 1365 به عنوان سرباز سپاه درجبهه خدمت مقدس سربازی راشروع کرد وبعدازیک ماه خدمت درتاریخ 1365/2/15درمنطقه فاو به شهادت رسید ودرگلزار شهدای امام زاده هادی بیدگل آرام گرفت.

یادش گرامی وراهش پرجاودان باد

شهید فاقد وصیت نامه است .

  •  مهدی سماوری بیدگلی

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع