گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین رافضی بیدگلی

عباس

بسیجی

دانش آموز

1339/04/05

1360/09/09

بستان

گلزار شهدای هفت امام زاده بیدگل

بسم رب الشهدا

خدایا هر فرد مسلمان را به آرزویش برسان

من حسین رافضی فرزند عباس رافضی دارای شناسنامه شماره 337 متولد 1339 دارای یک فرزند هستم که هر دو در پناه خداوند بزرگ.

وصیت من این است که فرزندم را تربیت اسلامی کنید. همسر و فرزندم در پناه خداوند متعال و به دست پدر زنم می سپارم و آرزوی شهادت را که از آقایم امام حسین (ع) گرفته بودم رسیدم. از کسی طلب کار نیستم و به جز یک نفر که به شما معرفی کرده ام کسی از من طلب کار نیست که به گفته خودش دینم را به او ادا کنید.

هیچ چیز در دنیا نه مال و نه ثروت از خودم ندارم هر چه زندگی دارم به همسرم و فرزندم می بخشم و این جمله را خطاب به همسرم و فرزند مهربانم؛

من رفتم به سوی خدا به آن راهی که آقایم حسین (ع) سالار شهیدان رفتند. و هم چنین اضافه کنم که اختیاردار فرزندم می باشد و دلم می خواهد جای دفن من در بیدگل قطعه شهدای امامزاده محمد می باشد.

  •  حسین رافضی بیدگلی

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع