گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

محسن خبازی آرانی

نعمت اله

سرباز سپاه

1355/10/02

1375/05/10

اشنویه

گلزار شهدای هلال بن علی (ع) آران

    محسن در 1355/10/2 در آران متولّد شد . بعد از اخذ مدرك ديپلم در رشته علوم تجربى  براى گذراندن دوران مقدّس سربازى درتاریخ  74/7/23 به خدمت  مقدس سربازی اعزام شد .
     او بعد از طى دوره آموزش نظامى در آباده به دليل دارا بودن اندام قوى ومناسب ، براى آموزش تخصّصى تكاورى سپاه انتخاب شد كه بعد از طى اين دوره به درجه رزم‏ آور سومى نائل آمد و به ‏عنوان  نيروى واكنش سريع در منطقه اشنويه خدمت خود را آغاز كرد .
     با اين‏كه خانواده مقدّمات ادامه خدمت او را در شهر محلّ سكونت فراهم كرده بودند ، راضى به اين كار نشد و خدمت مقدّس سربازى خود را در مرزايران با تركيه و عراق براى مقابله با مزدوران دست‏ نشانده استكبار ادامه داد .
     محسن در آخرين مأموريّت خودش در 1375/5/10 در روستاى تريبه از توابع اشنويه كه براى شناسايى و پاكسازى منطقه از لوث وجود مزدوران حزب دمكرات مشغول انجام مأموريّت بود ، توسّط اين حاميان ضدّخلق به شهادت رسيد .
     اين شهيد بزرگوار در آخرين روزهاى حياتش با يك شور و شوق عجيبى به يكى از دوستانش گفته بود كه ديشب خواب عجيبى ديدم كه مطمئن هستم اين آخرين روزهاى زندگى من است و خداوند سرنوشت خوبى برايم رقم زده است . او فرداى آن روز به شهادت مى‏رسيد و در جوار حضرت دوست آرميد .
راهش پررهرو و يادش گرامى باد !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  محسن خبازی آرانی

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع