گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

محمد آهنگریان

رمضأنعلی

سرباز سپاه

1347/05/10

روستای یزدل بخش مرکزی

1367/03/04

شلمچه

گلزار شهدای روستای یزدل

محمد آهنگریان یزدلی  در سال 1347 در روستای یزدل از توابع شهرستان آران وبیدگل بدنیا آمد دوران ابتدایی خود را در دبستان آیت الله سلیمانی یزدل و مقطع راهنمایی را در مدرسه شهید رحمت اله روحانی می گذراند  ا و در مورخ 1366/3/24به خدمت سربازی اعزام شدند . وقتی برای آموزش نظامی می رفتند مادر برای استقبال از او تا سپاه کاشان می رود ، اما ماشین ها حرکت می کنند . مادرسراسیمه از آنجا تا مدخل آمدم بارها طول خیابان و میدان را دویدم تا شاید او را یک بار دیگر ببینم ولی موفق نشدم با ناراحتی به یزدل برگشتم ولی دو روز بعد به مرخصی آمد .محمد در تاریخ 7/8/ 1366بعد از دوره آموزش نظامی به لشکر 8 نجف اعزام شدند . در عملیات والفجر10 با رمز یا محمد بن عبدالله در منطقه کردستان عراق که باعث آزادی حلبچه شد شرکت نمود . ما نگران او بودیم از همرزمان و خانوادهای آنها که سوال می کردیم جواب درستی به ما نمی دادند . خود ایشان درتاریخ 1367/1/14 تماس گرفتند ، پدرش سراسیمه به مخابرات روستا رفتند و با او صبحت نمودند . در طول شش ماه خدمتش دو 2 بار مرخصی آمد یک روز ماه مبارک رمضان از مسجد برگشت منزل . من مشغول قالی بافی بودم کنار دارقالی ایستادند و به او گفتم مادر تو شیمیایی هستی! نباید روزه بگیری ، روزه ات را افطار کن . اما او قبول نکردند محمد  خیلی پسر مهربانی بود با اینکه جسته کوچکی داشت من نمی دانم چگونه در جبهه رشادت می کرد . فرمانده او آقای خراسانی به ما می گفت من فکر میکنم شما که پدر و مادر محمد  هستید او را خوب نمی شناسید . عراق بعد از قبولی قطنامه 598 ، از مرز شلمچه در مورخ فروردین1367 مجددا به ایران حمله کرد . یکی از لشکرهای عمل کننده در برابر تهاجم عراق لشکر 8 نجف بود با چندین گردان . محمد بیسیم چی گردان یا مهدی (عج) بود، آنها برای دفاع در مقابل تهاجم رژیم بعثی وارد منطقه شدند . او در این عملیات در تاریخ 1376/3/4 مفقود الاثر شدند. شادی روحشان صلوات

  •  محمد آهنگریان

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع