گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

محمود مهمان نواز

تاریخ شهادت : 1361/08/18

محل شهادت : دهلران موسیان

عبداله مهمان نواز

تاریخ شهادت : 1362/07/27

محل شهادت : پنجوین

نوراله مهدیه آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/30

محل شهادت : عین خوش

حسین مهدی کاغذیی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

قدرت اله مهدی زاده

تاریخ شهادت : 1364/12/03

محل شهادت : فاو

سیدعلی محمد مهدوی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

جعفرعلی مهدوی پناه

تاریخ شهادت : 1365/02/06

محل شهادت : جزیره مجنون

محسن مهدوی

تاریخ شهادت : 1366/12/28

محل شهادت : حلبچه

جعفر مهتری آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

تقی مومن زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/10/05

محل شهادت : بستان

قدرت اله مومن آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/04

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدمحمد موسوی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/26

محل شهادت : شلمچه

سید هانی موسوی

تاریخ شهادت : 1369/12/11

محل شهادت : چنگوله عراق

عباس موچول زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/09

محل شهادت : طلائیه

حسنعلی منعمیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع