گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدعلی اکبر یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/26

محل شهادت : خرمشهر

ماشااله یتیمیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/06/05

محل شهادت : شوشتر

جواد یتیمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

عباس یتیم زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/04

محل شهادت : دشت عباس

پرویز یاهو

تاریخ شهادت : 1366/02/10

محل شهادت : شاخ شمیران

سیدمحمد یاجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

حسن هوایی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

حسین هاشمیان طاهری

تاریخ شهادت : 1360/01/05

محل شهادت :

محسن هاشمی نژاد

تاریخ شهادت : 1362/12/25

محل شهادت : طلائیه

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

عباس هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

احمد هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

حسن هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/02/13

محل شهادت : بانه-کردستان

عباس هارونی مقدم آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

علی اکبر هادیان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1377/09/18

محل شهادت : قائن خراسان

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع