گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

عباس یتیم زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/04

محل شهادت : دشت عباس

علی اکبر نجفی تبار

تاریخ شهادت : 1359/08/21

محل شهادت : اتوبان تهران-قم

تقی میرزایی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : سوسنگرد

حسین محولاتی ریگی

تاریخ شهادت : 1365/10/22

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع