گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

میثم عبداله زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1397/11/24

محل شهادت : جاده خاش به زاهدان

مهدی دهقان یزدلی

تاریخ شهادت : 1397/01/20

محل شهادت : سوریه

مصطفی زاهدی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1396/11/29

محل شهادت : سوریه

عین الله نیکوفرد آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/17

محل شهادت : فکه

احمد هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

حسن نصیری ابو زید آبادی

تاریخ شهادت : 1360/07/27

محل شهادت : روانسر کردستان

عبداله مهمان نواز

تاریخ شهادت : 1362/07/27

محل شهادت : پنجوین

عباس منعمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

حسین ملکیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/16

محل شهادت : جزیره مجنون

محمد مرکوبی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/06/11

محل شهادت : خلیج فارس

عقیل مردانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1366/08/05

محل شهادت : فاو

بصیراله محمودی

تاریخ شهادت : 1362/05/02

محل شهادت : پیرانشهر

محمد محرابی پناه

تاریخ شهادت : 1390/06/13

محل شهادت : ارتفاعات جاسوسان_ سردشت

حسین لقب دوست آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/11

محل شهادت :

رضا گلشن آرانی

تاریخ شهادت : 1362/04/22

محل شهادت : مریوان

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع