گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

عبداله غفوره آرانی

تاریخ شهادت : 1357/09/08

محل شهادت : خ. محمد هلال جنب مسجد قاضی

محمدرضا( جواد) عبدالهی آرانی

تاریخ شهادت : 1357/06/17

محل شهادت : خیابان محمد هلال ابتدای خیابان وشاد

علی محمد عبدالهی آرانی

تاریخ شهادت : 1357/02/19

محل شهادت : قم

سعید رییسی نیاسر

تاریخ شهادت : 1387/10/15

محل شهادت : کاظمین عراق

رحمت اله روحانی یزدلی

تاریخ شهادت : 1357/09/22

محل شهادت : خیابان فاضل نراقی کاشان

رجب علی رمضانی آرانی

تاریخ شهادت : 1366/05/09

محل شهادت : مکه مکرمه

زهرا(اکرم) دهقانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/05/25

محل شهادت : حرم حضرت معصومه

حسن دهقانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/05/25

محل شهادت : حرم حضرت معصومه

معصومه دانشوری نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1391/08/06

محل شهادت : جاده سامرا

علی خدمتی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1357/06/17

محل شهادت : آران و بیدگل

علی اصغر خالقی آرانی

تاریخ شهادت : 1382/12/12

محل شهادت : کربلای معلی

علی اکبر پهلوانی ستوده آرانی

تاریخ شهادت : 1365/11/01

محل شهادت : قم

سید محمد پاده بان

تاریخ شهادت : 1391/08/16

محل شهادت : جاده سامرا

محمود بوجاری آرانی

تاریخ شهادت : 1365/09/01

محل شهادت : سوفیان تبریز

احسان باقری آرانی

تاریخ شهادت : 1363/09/09

محل شهادت : دیواندره

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع