گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسن علی نمکیان

تاریخ شهادت : 1361/10/22

محل شهادت : ارومیه

علی رضا ملک پوریان

تاریخ شهادت : 1369/01/08

محل شهادت : نصرت آباد زاهدان

احمد محمدرضایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/09

محل شهادت : پاسگاه قشلاق کردستان

علی اصغر قنبری مطلق

تاریخ شهادت : 1363/03/31

محل شهادت : مریوان

علی آقا عابدین آبادی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/08/14

محل شهادت : مریوان

ابوالفضل صایبی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1370/03/30

محل شهادت : محور سنندج

محمد رضایی

تاریخ شهادت : 1361/01/01

محل شهادت : جنوب خرمشهر

خیراله حسن زاده

تاریخ شهادت : 1360/04/21

محل شهادت : بیجار

داود جوادی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1362/07/09

محل شهادت : پاسگاه حسین آباد سنندج

جواد باقری نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : سردشت

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع