گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

علی اکبر یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1369/04/01

محل شهادت : دارخوین

پرویز یاهو

تاریخ شهادت : 1366/02/10

محل شهادت : شاخ شمیران

احمد نصیریان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1366/12/25

محل شهادت : پاسگاه زید

حسن نجفی پورآرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/16

محل شهادت : مریوان

احمد میرزازاده آرانی

تاریخ شهادت : 1364/12/10

محل شهادت : فاو

قدرت اله مومن آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/04

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدمحمد موسوی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/26

محل شهادت : شلمچه

علی اکبر مکاری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

حسین مبینی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

حسین لقبی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/12/01

محل شهادت : فاو

اکبر گندم کاربیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/05/31

محل شهادت : جنوب خرمشهر

محسن قرنی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

علی اکبر قدیری آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

عباس فکاری

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

مهدی فریدونی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/07/29

محل شهادت : میمک

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع