گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین سرکاری محمد آبادی

تاریخ شهادت : 1361/08/04

محل شهادت : دزفول

ابوالفضل سقایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

عباس علی رحمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/25

محل شهادت : شلمچه

محمود یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : حاج عمران

حسین یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

جواد یوسفیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/30

محل شهادت : مریوان

سید تقی یوسف زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

صمد یزدانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : منطقه طلاییه

سیدمصطفی یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

سیدعلی اکبر یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/26

محل شهادت : خرمشهر

ماشااله یتیمیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/06/05

محل شهادت : شوشتر

جواد یتیمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

سیدمحمد یاجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

حسن هوایی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

حسین هاشمیان طاهری

تاریخ شهادت : 1360/01/05

محل شهادت :

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع