گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین هاشمیان طاهری

تاریخ شهادت : 1360/01/05

محل شهادت :

علی محمد نوذریان

تاریخ شهادت : 1360/01/05

محل شهادت : بانه-کردستان

حسن نصیری ابو زید آبادی

تاریخ شهادت : 1360/07/27

محل شهادت : روانسر کردستان

امیرحسین معنویان

تاریخ شهادت : 1364/02/19

محل شهادت : سردشت

علی محمد معظمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1360/01/05

محل شهادت : کردستان

علی محمودی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/05/03

محل شهادت : بانه-کردستان

احمد محمدرضایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/09

محل شهادت : پاسگاه قشلاق کردستان

محمد محرابی پناه

تاریخ شهادت : 1390/06/13

محل شهادت : ارتفاعات جاسوسان_ سردشت

رضا گلشن آرانی

تاریخ شهادت : 1362/04/22

محل شهادت : مریوان

علی فلاحی

تاریخ شهادت : 1378/02/14

محل شهادت : سردشت

حسین علی اکبرزاده

تاریخ شهادت : 1375/05/10

محل شهادت : اشنویه

مهدی عرب ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1360/03/05

محل شهادت : مریوان

علی آقا عابدین آبادی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/08/14

محل شهادت : مریوان

ابوالفضل صایبی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1370/03/30

محل شهادت : محور سنندج

حسین شاگردیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/04/30

محل شهادت : شریف آباد سنندج

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع