گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

میثم عبداله زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1397/11/24

محل شهادت : جاده خاش به زاهدان

علی اکبر هادیان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1377/09/18

محل شهادت : قائن خراسان

علی رضا ملک پوریان

تاریخ شهادت : 1369/01/08

محل شهادت : نصرت آباد زاهدان

محسن رحیمیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1384/06/11

محل شهادت : بیرجند

محمد جندقیان

تاریخ شهادت : 1373/08/07

محل شهادت : ایرانشهر-بم

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع