گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

مجید کریم پناه

تاریخ شهادت : 1365/10/27

محل شهادت :

جواد عنایتی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/27

محل شهادت : شلمچه

عباس صادقی

تاریخ شهادت : 1365/11/17

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمود سیدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : شلمچه

ابراهیم دادگرآرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/07

محل شهادت : شلمچه

محمود حسامی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه-زید

حسین بیگانه آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/21

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع