گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

جلال اکرامی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

ماشااله احمدآبادی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/11/20

محل شهادت : شلمچه

علی محمد آردی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع