گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدعباس طباطبایی

تاریخ شهادت : 1365/10/22

محل شهادت : شلمچه

علی اصغر طاهری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/21

محل شهادت : شلمچه

عباس صلاحی پوربیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/23

محل شهادت : شلمچه

علیرضا صدیق آرانی

تاریخ شهادت : 1365/11/01

محل شهادت : شلمچه

عباس صادقی

تاریخ شهادت : 1365/11/17

محل شهادت : شلمچه

عباس شیره پز آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/29

محل شهادت : شلمچه

حسن شیخ آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

محمدتقی شفایی مقدم

تاریخ شهادت : 1365/11/16

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

حسن شعیبی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

حسین شبان پورآرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمود سیدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : شلمچه

سیدجواد سیدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/29

محل شهادت : شلمچه

مهدی سلمانی

تاریخ شهادت : 1365/10/21

محل شهادت : شلمچه

محمدرضا سقایی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/21

محل شهادت : شلمچه

ابوالفضل سعدآبادی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/07

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع