گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

پرویز یاهو

تاریخ شهادت : 1366/02/10

محل شهادت : شاخ شمیران

اکبر گندم کاربیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/05/31

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علی اکبر غفورزاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/11/08

محل شهادت : اهواز-دزفول

مسلم زواری

تاریخ شهادت : 1366/03/09

محل شهادت : فاو

ابراهیم رحمانی

تاریخ شهادت : 1362/05/08

محل شهادت : تپه های برهانی نژاد

منصور دیداری

تاریخ شهادت : 1366/06/12

محل شهادت : فاو

محمد جمشیدی آرانی

تاریخ شهادت : 1363/04/10

محل شهادت : مریوان

غلام رضا جباریان

تاریخ شهادت : 1366/07/15

محل شهادت : سنندج

تیمورعبداله اقبالیان

تاریخ شهادت : 1364/07/15

محل شهادت : غرب کشور

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع