گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

احمد نصیریان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1366/12/25

محل شهادت : پاسگاه زید

محسن مهدوی

تاریخ شهادت : 1366/12/28

محل شهادت : حلبچه

منصور مصباح پور بیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/26

محل شهادت : حلبچه

مهدی گوهری آرانی

تاریخ شهادت : 1366/12/24

محل شهادت : حلبچه

حسینعلی فخری بیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/26

محل شهادت : حلبچه

غلام حسین عبداله پوربیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/26

محل شهادت : حلبچه

علی رضا درویشی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/01/05

محل شهادت : حلبچه

احمد درمسجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1366/12/25

محل شهادت : حلبچه

حسن علی جعفری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/28

محل شهادت : شلمچه

اسداله جریده ای بیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/25

محل شهادت : حلبچه

علی اصغر اربابی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/28

محل شهادت : دربندیخان عراق

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع