گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

احمد میرزازاده آرانی

تاریخ شهادت : 1364/12/10

محل شهادت : فاو

قدرت اله مهدی زاده

تاریخ شهادت : 1364/12/03

محل شهادت : فاو

حسین لقبی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/12/01

محل شهادت : فاو

علی اکبر قندی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/20

محل شهادت : شلمچه

احمد فتح القریب بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/12/11

محل شهادت : فاو

علی اکبر عموزاده آرانی

تاریخ شهادت : 1364/12/11

محل شهادت : دریاچه نمک فاو

غلام رضا عباس زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/12/11

محل شهادت : فاو

حسین عابدین زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1390/01/12

محل شهادت : مصدومیت شیمیایی - بیمارستان

سید علی طاهایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/02/12

محل شهادت : فاو

ابوالفضل صبوری آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/29

محل شهادت : فاو

عباس شیخی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/11/25

محل شهادت : فاو

نعمت اله شریفی مهر آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/28

محل شهادت : فاو

مهدی سماوری بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/02/15

محل شهادت : فاو

حسین سلطان محمدی

تاریخ شهادت : 1364/11/30

محل شهادت : جاده فاو- ام القصر

حسینعلی سبیلی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/12/12

محل شهادت : فاو

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع