گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

اصغر مسجدی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1362/05/14

محل شهادت : حاج عمران

ماشااله کوسه ستوده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/12

محل شهادت : حاج عمران

مهدی زیارتی یزدلی

تاریخ شهادت : 1362/05/12

محل شهادت : عراق

ماشااله ابتدایی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/12

محل شهادت : حاج عمران

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع