گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

محمد مشرقیان آرانی

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : سردشت

سیدحسین قریشی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/01/16

محل شهادت :

علی اصغر طاهری آرانی

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : سردشت

علی رضایی نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1366/03/31

محل شهادت : ماهوت عراق

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع