گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ابراهیم نعل بندی

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : غرب سردشت

مسعود سامانی

تاریخ شهادت : 1366/04/04

محل شهادت : سردشت

حمیدرضا رحمانی

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : سردشت

سیدمحسن خاره ای

تاریخ شهادت : 1366/04/08

محل شهادت : سردشت

قاسم افضلی

تاریخ شهادت : 1366/04/03

محل شهادت : سردشت

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع