گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

مهدی فریدونی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/07/29

محل شهادت : میمک

سیدعباس فدایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/07/27

محل شهادت : میمک

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع