گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

علی اکبر غیرتی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/09/22

محل شهادت :

رجبعلی حمزه ای بیدگلی

تاریخ شهادت : 1360/09/29

محل شهادت : گیلانغرب

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع