گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین مهدی کاغذیی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

احمد معینی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

مسعود مجیدی

تاریخ شهادت : 1362/01/12

محل شهادت : فکه

سیدمحمود قهاری

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : شرهانی

منصور قنائی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : شرهانی

جواد قربان پور

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : شرهانی

حسین صباغی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

حسین شعبانی یزدلی

تاریخ شهادت : 1362/01/21

محل شهادت : شمال فکه

رضا زیارتی نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1362/01/23

محل شهادت : فکه

محمد زیارتی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

احمد زمینی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

امین اله رعیت مقدم آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

محمدعلی دلاکیان

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

عباس حلاج آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

سیدمحمد حسین زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/21

محل شهادت : فکه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع