گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ابراهیم نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1360/12/01

محل شهادت : تنگه چزابه

علی محمد فرهادیان

تاریخ شهادت : 1360/12/01

محل شهادت : تنگه چزابه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع