گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

علی اکبر وفا آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/09

محل شهادت : پاسگاه زید

عین الله نیکوفرد آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/17

محل شهادت : فکه

سیدعلی اکبر یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/26

محل شهادت : خرمشهر

عباس هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

ابراهیم نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1360/12/01

محل شهادت : تنگه چزابه

عباس نمدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت :

عباس علی میرزاجانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/11/16

محل شهادت : چزابه

سیدحسین میرحسینی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/03/15

محل شهادت : دزفول

قدمعلی مهمان نواز نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/12/20

محل شهادت : شلمچه

علی رضا مستحکم آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : شلمچه

سیدفرهاد متولی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/23

محل شهادت : شلمچه

محمد متقی نژاد

تاریخ شهادت : 1361/02/16

محل شهادت : خرمشهر

ابوالفضل کوچه گرد

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

علی رضا کریم شاهی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت : خرمشهر

سیدرحیم قارونی

تاریخ شهادت : 1370/01/27

محل شهادت : بیمارستان ساسان تهران

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع