گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

علی اکبر وفا آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/09

محل شهادت : پاسگاه زید

عین الله نیکوفرد آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/17

محل شهادت : فکه

سیدعلی اکبر یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/26

محل شهادت : خرمشهر

عباس هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

عباس نمدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت :

علی رضا مستحکم آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : شلمچه

سیدفرهاد متولی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/23

محل شهادت : شلمچه

محمد متقی نژاد

تاریخ شهادت : 1361/02/16

محل شهادت : خرمشهر

ابوالفضل کوچه گرد

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

علی رضا کریم شاهی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت : خرمشهر

حسن فینی زاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/03/23

محل شهادت : خرمشهر

محمد فتح القریب بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/03/03

محل شهادت : خرمشهر

علی محمد غفوره

تاریخ شهادت : 1361/02/17

محل شهادت : پادگان حمید

غلام رضا عباسی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/16

محل شهادت : خرمشهر

فضل اله شیرانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع