گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

مهدی دهقان یزدلی

تاریخ شهادت : 1397/01/20

محل شهادت : سوریه

مصطفی زاهدی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1396/11/29

محل شهادت : سوریه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع