گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

علی اکبر یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1369/04/01

محل شهادت : دارخوین

رضا نوروزی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/25

محل شهادت : بزرگراه قم-تهران

علی اکبر نجفی تبار

تاریخ شهادت : 1359/08/21

محل شهادت : اتوبان تهران-قم

فخرالدین لبافیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1370/02/23

محل شهادت : بندر ماهشهر

مهدی طاهرزاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1383/06/31

محل شهادت : ارتفاعات بندریگ

مهرداد ربانی

تاریخ شهادت : 1360/04/27

محل شهادت : اسد آباد همدان

حسین دندانه بند

تاریخ شهادت : 1363/08/09

محل شهادت : قم

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع