گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ماشااله یتیمیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/06/05

محل شهادت : شوشتر

سیدحسین میرحسینی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/03/15

محل شهادت : دزفول

ابوالفضل کجایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1380/02/30

محل شهادت : دهلران-منطقه مرزی

حسین قاسمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/30

محل شهادت : رود کارون دارخوین

محمد عظیمی

تاریخ شهادت : 1363/04/25

محل شهادت : جاده اندیمشک اهواز

حسین صیادیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/06/12

محل شهادت : پلدختر

حسن شاخوسی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/30

محل شهادت : رود کارون دارخوین

سیداحمد سجادی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/08/16

محل شهادت : جاده اهواز-دزفول

ماشااله زاهدی

تاریخ شهادت : 1363/10/20

محل شهادت : اهواز-خرمشهر

آقاعلی اصغری آرانی

تاریخ شهادت : 1367/02/02

محل شهادت : سد دز اهواز

ابوالفضل احمدی محمد آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/11

محل شهادت : سد دز اهواز

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع