گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

عبداله غفوره آرانی

تاریخ شهادت : 1357/09/08

محل شهادت : خ. محمد هلال جنب مسجد قاضی

محمدرضا( جواد) عبدالهی آرانی

تاریخ شهادت : 1357/06/17

محل شهادت : خیابان محمد هلال ابتدای خیابان وشاد

علی محمد عبدالهی آرانی

تاریخ شهادت : 1357/02/19

محل شهادت : قم

رضا شمس آبادی

تاریخ شهادت : 1344/01/21

محل شهادت : کاخ مرمر- تهران

رحمت اله روحانی یزدلی

تاریخ شهادت : 1357/09/22

محل شهادت : خیابان فاضل نراقی کاشان

علی خدمتی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1357/06/17

محل شهادت : آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع