گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

جواد قنایی مقدم آرانی

تاریخ شهادت : 1360/08/08

محل شهادت : آبادان-ماهشهر

عباس قبایی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/07/05

محل شهادت : محمود آباد-خرمشهر

علی اکبر سروری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/07/05

محل شهادت : دارخوین

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع