گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدمصطفی یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

عباس هارونی مقدم آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

علی محمد نیازی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

حسین نوروزی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

محمود نوروززاده

تاریخ شهادت : 1367/04/31

محل شهادت : قصرشیرین

احمدعلی نعمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1367/04/21

محل شهادت : ابوغریب

عباس مسجدی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

حسن مجدی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

غلام حسین کاوانی

تاریخ شهادت : 1367/01/31

محل شهادت : فاو

محسن قرنی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

علی اکبر قدیری آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

مجتبی علی اکبرزاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

مصطفی عربیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

رحمت اله عباس زادگان

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع