گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین عمورسولی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/30

محل شهادت : جاده اهواز– خرمشهر

علی اکبر رنگینی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/06/28

محل شهادت : ایستگاه حسینیه

رمضانعلی رحیمی نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/02/24

محل شهادت : هفت تپه

حسن بوته کن آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/30

محل شهادت : پادگان حمید

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع