گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

امیرحسین نیک روش بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/12/17

محل شهادت : هور العظیم

سید عزیزاله میرزایی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : شرق دجله

سیدعباس مستوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

حسین لقب دوست آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/11

محل شهادت :

اصغر کریم زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/28

محل شهادت : جزیره مجنون

غلام حسین کاشفی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/12

محل شهادت : جزیره مجنون

مجید قاسمی ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : پاسگاه زید

عباس غیرتی آرانی

تاریخ شهادت : 1363/12/21

محل شهادت : هور العظیم

نورالدین عرب ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

محمود صفاجو

تاریخ شهادت : 1363/12/26

محل شهادت : جزیره مجنون

علی رضا سکوت آرانی

تاریخ شهادت : 1363/12/25

محل شهادت : شرق بصره

خسرو سقایی آرانی

تاریخ شهادت : 1363/12/25

محل شهادت : شرق دجله

ناصر ساعی ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : هور الهویزه

سیدجلیل رزاقی کاغذی

تاریخ شهادت : 1363/12/26

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدعلی خاره ای

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع