گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسن رمضأنی

تاریخ شهادت : 1359/09/02

محل شهادت : سومار

میثم عبداله زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1397/11/24

محل شهادت : جاده خاش به زاهدان

حسین سرکاری محمد آبادی

تاریخ شهادت : 1361/08/04

محل شهادت : دزفول

مهدی دهقان یزدلی

تاریخ شهادت : 1397/01/20

محل شهادت : سوریه

مصطفی زاهدی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1396/11/29

محل شهادت : سوریه

علی اکبر وفا آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/09

محل شهادت : پاسگاه زید

عین الله نیکوفرد آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/17

محل شهادت : فکه

ابوالفضل سقایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

عباس علی رحمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/25

محل شهادت : شلمچه

محمود یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : حاج عمران

علی اکبر یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1369/04/01

محل شهادت : دارخوین

حسین یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

جواد یوسفیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/30

محل شهادت : مریوان

سید تقی یوسف زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

صمد یزدانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : منطقه طلاییه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع