گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

به درستی که پس از هر سختی آسایش است

من هفده سال داشتم که به اسارت درآمدم. در روزهای ابتدایی ورودم به اردوگاه الرمادیه و کمپ نه اتفاقی افتاد که به نوبه‌ی خود بسیار شنیدنی است. در روز ورودم به کمپ، مسئول اردوگاه مرخصی بود و حضور نداشت.

افسر عراقی مرا به اسایشگاه آورد و به قولی مرا تحویل داد و رفت. من  با لباس فرم بسیج وارد اردوگاه شدم. موهایم بلند و سرو رویم خاکی بود.  برای استحمام و تعویض لباس‌هایم به حمام رفتم و به آسایشگاه برگشتم. پس از مستقر شدن در آسایشگاه، یکی از درجه‌داران عراقی برای سرکشی از قاطع یک به قاطع دو آمد و با صدای بلند پرسید:” اسیر جدید کجاست؟” بچه‌ها مرا نشان دادند. من بسیار عادی و آرام و ناآگاه از نوع رفتارش، خیلی مودبانه با او برخورد کردم. پرسید:” چند سالته ؟” در جواب گفتم:” هفده سال.”  پرسید :”کجا اسیر شدی؟” گفتم:” فاو اسیر شدم.” پرسید:” فاو مال ایرانه یا مال عراق؟” منم گفتم:” خب، مال عراق.” گفت:” پس چطور شد که ایران سر از فاو درآورد و اونجا را گرفت؟” دیگر پاسخی نداشتم که به او بدهم. او هم به تلافی تصرف فاو توسط ایران شروع کرد به تنبیه من. بعد از اینکه دل سیر مرا کتک زد، راهش را کشید و رفت.

سربازان دیگر عراقی هم برای دیدن و ملاقات با اسیر جدید می‌آمدند و می‌رفتند. از طرف دیگر هم، اسرای اردوگاه پیش من می‌آمدند و بعد از خوش و بش با من، اظهار خوشحالی می‌کردند که خدا را شکر! نائب رئیس اردوگاه مرخصی است که اگر بود از خجالتت درمی‌آمد.

ده روزی گذشت و من در اردوگاه هر روز با تعداد بیشتری از اسرای قدیمی اشنا می‌شدم. مرخصی نائب رئیس و  سربازان اردوگاه تمام شد، آنها برای انجام خدمت وارد کمپ شدند. بعد از تعویض لباس‌ها و رفتن سر پست هایشان، مرا صدا زدند. :” اَینَ اَسیر جدید؟… تَعال… تَعال…” بچه‌های اردوگاه فورا مرا خواستند و ضمن تذکر چند نکته به من گفتند احضار شده‌ام و باید به پیش «عبید»؛ نائب رئیس اردوگاه بروم.

نکات امنیتی و حفاظتی بچه‌ها برای کمتر آسیب دیدنم از طرف عبید، این بود که موقع صحبت با او، سرم پایین باشد به طوری که چانه‌ام به سینه‌ام بچسبد و هر آنچه که عبید گفت با کلمه نعم تایید کنم.

به راه افتادم تا به پیش عبید رسیدم. به او احترام گذاشتم؛ اما چانه من آمادگی کامل برای اینکه به سینه‌ام بچسبد را نداشت!!! . هر چه کردم نتوانستم تا آن حد سرم را پایین بیاورم.(باخنده) عبید کابل در دستش را، به زیر چانه‌ام برد و سرم را بالا آورد. گفت:” اَنتَ بسیج؟… اَنتَ جَیشِ شعبی؟… اَنتَ حرس خمینی؟… اَنتَ دجال؟… اَنتَ…؟ و … و … و … . شروع کرد به دشنام دادن و بد و بیراه گفتن. چیزی نگفتم و مجددا سرم را پایین انداختم. خیلی عادی و خونسرد ایستاده بودم که به یکباره با چک و لگد عبید به زمین افتادم.  به شدت مرا کتک می زد و انگار قصد کشتن مرا داشت.

در حین تنبیه من، بچه‌های اردوگاه باید می‌نشستند و بدون هیچ حرکت و واکنشی سرهایشان را پایین می‌انداختند. کسی حق نداشت سرش را بالا بیاورد.

یکی از بچه‌های کمپ ۹ که موجب غرور و سرافرازی است و من به وجودشان افتخار می‌کنم، «جناب آقای محمودی مظفر» از جانبازان جنگ و دوران اسارت است. ایشان در اردوگاه به سبب ترکشی که به سرشان اصابت کرده بود توان ایستادن و راه رفتن را نداشت.

آقای محمودی مظفر در سالن نشسته بودند. هر بار که من با ضربات بی‌رحمانه عبید به سینه‌ام به زمین می‌افتادم و به قولی در مقابل آقای محمودی (معذرت می خواهم) ولو می‌شدم، ایشان با جسارت و شجاعت تمام با صدایی رسا مرا تشویق می‌کرد و می‌گفت:” بلند شو.. بلند شو و برو جلو…” و من هر بار جسورانه‌تر از قبل، از زمین برمی‌خاستم و در مقابل عبید می‌ایستادم و او باز با لگد به سینه من می‌کوفت. خدا شاهد است که این لگد زدن‌ها آنقدر ادامه پیدا کرد که دیگر این عبید بود که خسته شده بود و درمانده… و رفت.

او در نظر داشت تا با این کار روحیه بسیجی‌ها، پاسدارها و به قول خودش حرس خمینی‌ها و جندی مکلف‌ها را زیر پل له کند و آن غرور و ایستادگی و غیرت ایرانی را زیر سوال ببرد که شکر خدا با مقاومت و ایستادگی همه جانبازان و اسرا که به ایثارگر بودنشان می‌بالند، این هدف شکست خورد.

تاریخ ارسال: 1396/5/26
تعداد بازدید: 1962

ارسال نظر


مطالب مرتبط

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع