گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

این انگشت مخصوص پسرم حمزه است 1396/5/5

از سرهنگ طاهریان می‌پرسیم: از فرمانده شهید احمد (عبدا...) صالحی چه چیزی به خاطرتان مانده است؟ می گوید: من و عبدا... پیش از عملیات خیبر به عنوان پاسدار به جبهه اعزام شدیم. در عملیات خیبر توی کانالها گیر افتادیم. فقط من بودم و عبدا...…

حسین گفت: گلویم را ببوسید.

حسین گفت: گلویم را ببوسید. 1396/5/5

«فاطمه» خواهر کوچک تر  شهیدان می‌گوید: «آخرین بار که حسین راهی جبهه بود، در کوچه مرا نبوسید، گفت:پسرعمو تازه شهید شده، دل مادرش می‌شکند.»   جواد داخل خانه شد و گفت: بیایید، حسین را هر چه دوست دارید ببوسید.…

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع